Logo Adem Communicatie, Doornspijk

Reviews

Luisterend oor

Feb 04, 2019

'Jur is integer en een prettig persoon in de omgang. Hij is een begeleider met geduld, heeft een luisterend oor, straalt rust uit en neemt de tijd. Hiermee geeft hij het signaal dat iedereen aan bod komt en dat iedereen er mag zijn. Ik durf Jur als begeleider in te zetten bij alle personen die ik spreek en een hulpvraag hebben.'

Willemijn Nispel, gedragsdeskundige bij De Heeren van Zorg

Heer en meester

Feb 04, 2019

‘Vanaf het moment waarop mijn collega’s en ik De Heeren van Zorg oprichtten, is Jur bij ons betrokken. Wat mij opviel in het eerste contact waren zijn open en vriendelijke houding, de ontwapenende wijze waarop hij contact maakt en zijn interesse in de ander. Voor De Heeren van Zorg absolute musts, omdat onze cliënten vaak door de jaren heen een bepaalde afweer hebben opgebouwd. Daardoor kunnen zij vastlopen in het hier en nu. Jur heb ik altijd beschouwd als de perfecte match voor cliënten die het moeilijk vinden om contact aan te gaan met anderen. Zij hebben er erg veel moeite mee om weer open te staan voor hun eigen levenskansen, terwijl ze dat diep in hun hart wel graag willen. Deze cliënten zijn enorm gebaat bij iemand als Jur. Hij krijgt voor elkaar wat anderen niet lijkt te lukken: volledig vastgelopen cliënten weer op gang krijgen en ze in staat stellen hun dromen waar te maken. Jur is daar heer en meester in. Voor mij is Jur een enorme meerwaarde voor onze organisatie en ik ben blij dat onze paden elkaar hebben gekruist. Ik hoop dat wij nog jaren zullen samenwerken, opdat wij voor cliënten met een zó complexe hulpvraag dat andere hulpverleners erop vastlopen, een beroep kunnen blijven doen op Jurs expertise.’

Telly Noutsis, directeur zorg & netwerk bij De Heeren van Zorg

Gelijkwaardigheid en respect

Jan 07, 2019

‘Voordat bij mijn jongste zoon Lars op 7-jarige leeftijd de diagnose PDD-NOS werd gesteld, heb ik me vaak een mislukte moeder gevoeld. Dat kwam vooral door de hulpverleners, die me wezen op de negatieve gevolgen van het feit dat ik gescheiden was en we in een woongroep woonden. Ik was in verwarring – met de andere kinderen kende ik al die problemen niet – en had het gevoel dat ik me continu moest verantwoorden. Na de diagnose kwam Jur in ons gezin: een totaal andere ervaring! Jur heeft niet alleen aandacht voor Lars, hij heeft ook oog voor de rest van ons samengesteld gezin. Hij kent ons en heeft respect voor ieders eigenheid. Tegelijkertijd is hij doortastend, komt hij zijn afspraken na en kan hij zaken in de context plaatsen. Jaren later weet hij nog wat er gebeurd of gezegd is en hij slaagt erin dat op de goede momenten te noemen. Wat daarbij enorm helpt is zijn fantastisch gevoel voor humor. Jur weet op grappige wijze inzicht te geven. Waardoor alles minder zwaar wordt, er komt lucht. Zijn bedrijfsnaam Adem klopt helemaal.
Inmiddels is het tien jaar later en woont Lars bij zijn vader. Helaas hebben we al die jaren geen goede relatie met elkaar gehad. Jur heeft een belangrijke rol gespeeld om zaken in goede banen te leiden. Lars houdt niet van veranderingen en wilde eerst steeds liever bij mij wonen. Maar Jur wees me er al vaker op dat er waarschijnlijk een moment zou komen dat hij liever bij zijn vader wilde zijn. Ik ben blij dat we het daar uitgebreid over hebben gehad. Natuurlijk vind ik het moeilijk, maar ik kan het nu wel accepteren. Het is goed zo. Bij belangrijke beslissingen komt Jur altijd weer in beeld. Het is gewoon heel prettig om iemand als hem af en toe als coach te hebben. Ik waardeer hem enorm. Dank je wel Jur!

Mw. K.S. te H.

Zorg op maat

Jan 07, 2019

Zo'n tien jaar geleden heb ik Jur leren kennen, als collega in de jeugdzorg. Hij heeft mij in de jaren daarna wel eens gevraagd om samen met hem een klant te begeleiden in de thuissituatie en daar ben ik graag op ingegaan. Ik ken Jur als iemand die oprecht geïnteresseerd is in zijn medemens. Hij gaat echt naast de klant staan en kan zich goed inleven. Hij denkt in oplossingen en heeft een groot analytisch vermogen. Daarnaast kan Jur goed 'out of the box' denken en is hij in het bezit van een goede dosis humor. Hij kan daarmee goed dingen doorbreken.
Naar mijn mening staat Jur bij uitstek voor het geven van zorg op maat. Hij kiest bewust voor verschillende soorten interventies in uiteenlopende situaties. Hij heeft veel kennis van verschillende gesprekstechnieken. In begeleidingsmomenten laat hij klanten zelf tot oplossing komen. En hij is altijd eerlijk en open in zijn manier van communiceren.

Wietze Hogeveen, Haarlem

Humor en relativering

Jan 07, 2019

Wat ik erg aan Jur waardeer, is dat hij aandacht besteedt aan het feit dat ik niet de echte vader ben, maar wel een van de opvoeders, en dat dat de nodige problemen met zich meebrengt. Hij doet dat met een flinke dosis humor en relativering. Jur geeft me altijd het gevoel dat ik gehoord wordt. En dat maakt ook dat ik vrijer ben geworden in mijn rol van stiefvader. Ik heb er wel eens bij mijn stiefzoon aan getwijfeld of hij van me hield. Dat vond ik heel belangrijk, maar Jur heeft me duidelijk gemaakt dat als het in de basis goed zit, je daar niet al te veel je best voor moet doen. Dankzij Jur begrijp ik beter dat de aardige of niet aardige dingen die mijn stiefzoon tegen me zegt – terwijl ik dat niet verwacht – niet per se met mij te maken hebben. Het is iets dat in hemzelf zit. Daar hoef ik me dus niet opgelaten over te voelen. En ik besef dat niet alles zo goed hoeft te zijn als ik zou willen.
Wat ik heel knap vind van Jur is dat hij in staat is om iedereen bij elkaar te houden en tot afspraken te krijgen. Vaak dacht ik dat dat schier onmogelijk was, maar Jur heeft het belang van mijn stiefzoon scherp voor ogen. Dat betekent dat ook als ik mijn eigen zin niet krijg, ik altijd tevreden ben over het resultaat omdat het belang van ons kind daarmee is gediend. Dat is de essentie. En die houdt Jur scherp in de gaten.

Dhr. P. L. te H.

Deskundig en betrokken

Jan 07, 2019

In de tijd dat Jur voor ons heeft gewerkt, van 1991 tot 2016, hebben wij hem leren kennen als een vakbekwame en gemotiveerde collega die de werkzaamheden met volle inzet verricht. Hij heeft blijk gegeven van grote deskundigheid, betrokkenheid en taakverantwoordelijkheid met oog voor onderlinge samenwerking en de problemen waarmee jongeren geconfronteerd kunnen worden. Jur heeft de uit te voeren werkzaamheden altijd naar tevredenheid verricht.Jur heeft laten zien een zeer betrokken medewerker te zijn. Betrokken bij de opgenomen jongeren, hun ouders als ook bij de organisatie van Kenter Jeugdhulp. Met het vertrek van Jur verliezen wij een gewaardeerde medewerker. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

R.G.H. van Dam, bestuurder Kenter Jeugdhulp