Logo Adem Communicatie, Doornspijk

Reviews

Deskundig en betrokken

Jan 07, 2019

In de tijd dat Jur voor ons heeft gewerkt, van 1991 tot 2016, hebben wij hem leren kennen als een vakbekwame en gemotiveerde collega die de werkzaamheden met volle inzet verricht. Hij heeft blijk gegeven van grote deskundigheid, betrokkenheid en taakverantwoordelijkheid met oog voor onderlinge samenwerking en de problemen waarmee jongeren geconfronteerd kunnen worden. Jur heeft de uit te voeren werkzaamheden altijd naar tevredenheid verricht.Jur heeft laten zien een zeer betrokken medewerker te zijn. Betrokken bij de opgenomen jongeren, hun ouders als ook bij de organisatie van Kenter Jeugdhulp. Met het vertrek van Jur verliezen wij een gewaardeerde medewerker. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

R.G.H. van Dam, bestuurder Kenter Jeugdhulp